Rok 2022 to ważna data, która z pewnością zapisze się na kartach historii klubu, który to właśnie w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Świętowanie rozpoczęło się już we wrześniu, kiedy to zorganizowano Piknik Rodzinny dla zawodników akademii oraz ich rodzin. W Pikniku udział wzięło blisko 300 osób z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

     W grudniu natomiast odbyło się uroczyste spotkanie zarządu z osobami, które obecnie lub w przeszłości miały swój czynny udział w rozwoju i codziennym funkcjonowaniu klubu. Nie zabrakło gospodarza Daleszyc burmistrza Dariusza Meresińskiego, wice starosty kieleckiego Tomasza Plebana, Radnej Rady Powiatu Anny Kosmali, Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Mirosława Malinowskiego czy Przewodniczącego Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS Jerzego Kuli. Licznie przybyli również byli i obecni działacze, sponsorzy, trenerzy, zawodnicy i sympatycy klubu.

   Po przywitaniu gości przez obecnego sternika Spartakusa Andrzeja Hernika, prezes Mirosław Malinowski wręczył zasłużonym działaczom odznaczenia Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, następnie odbyła się gala wręczenia pamiątkowych statuetek wszystkim przybyłym gościom.

    Zarząd nie zapomniał również o założycielach klubu i złożył kwiaty na grobach Mariana Krzywickiego, Adama Kraski, Bogusława Furmanka, Jerzego Mierzwy, Jana Rogali i Dominika Michalskiego. Po oficjalnej części goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad
i rozmowy w kuluarach.

 

– Cieszę się, że w roku 50-lecia Spartakusa stoję na czele klubu i mogłem doświadczyć zaszczytu organizacji obchodów tego wydarzenia. Oczywiście z tego miejsca muszę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do stworzenia tak udanej imprezy. Bardzo dziękuję burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, staroście Tomaszowi Plebanowi, dyrektorowi MGOK Daleszyce Norbertowi Wojciechowskiemu, zarządowi, pracownicom MGOK Ewelinie Pastuszce oraz Agacie Smutek i oczywiście naszemu niezastąpionemu honorowemu prezesowi Ryszardowi Choptiany. Razem z zarządem chcemy, żeby ten rok i ten jubileusz był początkiem zmian w naszym klubie. Mamy wiele pomysłów dotyczących zarówno całego klubu, jak i coraz prężniej rozwijającej się akademii. Głęboko wierzę w to, że przy pomocy tak licznie zaangażowanych osób powoli zaczniemy wdrażać te zmiany w życie- podsumował prezes Andrzej Hernik.

 

– Jubileusz 50-lecia jest dla mnie ważny nie tylko ze względu na pełnioną przeze mnie obecnie funkcję, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, iż jestem wychowankiem Spartakusa. Cieszę się, że klub się rozwija i zawsze powtarzam jedno zdanie: klub tworzą ludzie, co było widoczne na obchodach jubileuszu 50-lecia- dodał burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce- Dariusz Meresiński.