Trenerzy: Andrzej Więcek, Seweryn Kaleta

Grupa, w której główny nacisk kładziony jest na indywidualne umiejętności zawodników, a oprócz wychowania dobrego, świadomego i mądrego zawodnika, bardzo istotny jest też element ogólnoludzki, wspólnotowy. Ukształtowanie takich cech, które pozwolą swobodnie i bezkonfliktowo funkcjonować społecznie, przy zachowaniu własnej autonomii oraz akceptowania i rozumienia odrębności innych.